Søren Berg ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 25. apr. 2019
 • CVR 40475710

Virksomheden Søren Berg ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Rødovre. De blev etableret i 25. april 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 656.102 DKK, mens den i 2019 var på 835.404 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 87.310 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Søren Berg.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

87’ DKK

+613%

Egenkapital

200’ DKK

+20%

Omsætning

-

Resultat før skat

112’ DKK

+620%

Årets resultat

202087.310 DKK
2019-17.032 DKK

Likviditetsgrad

185 %

-42%
God

Afkastningsgrad

26 %

+420%
God

Soliditetsgrad

46 %

-33%
God

Overskudsgrad

-

Balance

435’ DKK

+80%

Bruttofortjeneste

656’ DKK

-21%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

435’ DKK

+80%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2020
  -
  656’
  -544’
  -
  -
  112’
  -
  0
  -
  0
  112’
  -
  112’
  -25’
  87’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2020
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  30’
  -
  -
  405’
  435’
  435’
  50’
  93’
  57’
  -
  200’
  -
  200’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  215’
  236’
  435’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Søren Berg ApS 25.04.2019 05.07.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Tæbyvej 2C · DK-2610 Rødovre 16.05.2020 05.07.2022
Ahornlunden 15 · DK-4000 Roskilde 25.04.2019 15.05.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 25.04.2019 05.07.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-04-25 25.04.2019 05.07.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 25.04.2019 05.07.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 25.04.2019 17.06.2022

Direktører

Navn Fra Til
Søren Berg 25.04.2019
Søren Berg 25.04.2019 05.07.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Berg 25.04.2019 05.07.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Søren Berg ApS

Tæbyvej 2
2610 Rødovre

CVR

40475710

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. april 2019

P-nummer

1024651513

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er konsulentvirksomhed, investering og relateret virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-