WIND Holding Risskov ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. apr. 2019
 • CVR 40470298

Virksomheden WIND Holding Risskov ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Risskov. De blev etableret i 12. april 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.719 DKK, mens den i 2021 var på -6.875 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 247.360 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

247’ DKK

> +999%

Egenkapital

413’ DKK

+150%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022247.360 DKK
202114.891 DKK
2020-50.065 DKK
2019150.358 DKK

Likviditetsgrad

1.344 %

-17%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

423’ DKK

+143%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-27%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

142’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  5’
  5’
  -
  -
  -
  -
  247’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  281’
  -
  -
  281’
  281’
  -
  -
  142’
  -
  0
  142’
  423’
  50’
  129’
  -
  -
  413’
  -
  413’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  11’
  423’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
WIND Holding Risskov ApS 12.04.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Grønfeldvej 7 · DK-8240 Risskov 15.10.2020
Solsikkevej 16 · DK-8240 Risskov 12.04.2019 14.10.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 12.04.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-04-12 12.04.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 12.04.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 12.04.2019

Direktører

Navn Fra Til
Christian Wind 12.04.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Wind 12.04.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

WIND Holding Risskov ApS

Grønfeldvej 7
8240 Risskov

CVR

40470298

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. april 2019

P-nummer

1024645106

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

owaps@outlook.dk

Telefon

24429196

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-