Nanonoids ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. apr. 2019
 • CVR 40466894

Virksomheden Nanonoids ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Ebeltoft. De blev etableret i 24. april 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 7.683 DKK, mens den i 2020 var på 55.404 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.769 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

5’ DKK

-89%

Egenkapital

113’ DKK

+4%

Omsætning

-

Resultat før skat

6’ DKK

-89%

Årets resultat

20214.769 DKK
202042.493 DKK
201985.256 DKK

Likviditetsgrad

1.167 %

+103%
God

Afkastningsgrad

6 %

Tilfredsst.

Soliditetsgrad

91 %

+11%
God

Overskudsgrad

-

Balance

123’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

8’ DKK

-86%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

123’ DKK

-6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  8’
  -
  -
  -
  8’
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  6’
  -2’
  5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  112’
  123’
  123’
  40’
  73’
  -
  -
  113’
  -
  113’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  8’
  11’
  123’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nanonoids ApS 24.04.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Fuglekongevej 48 · DK-8400 Ebeltoft 01.11.2020
Oddervej 56 · DK-8270 Højbjerg 24.04.2019 31.10.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 24.04.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-04-24 24.04.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.04.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 24.04.2019

Direktører

Navn Fra Til
Peter Joachim Unold 24.04.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Joachim Unold 24.04.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nanonoids ApS

Fuglekongevej 48
8400 Ebeltoft

CVR

40466894

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. april 2019

P-nummer

1024640783

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

peter@nanonoids.com

Telefon

29256757

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-