HGS Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. apr. 2019
 • CVR 40450289

Virksomheden HGS Invest ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Holbæk. De blev etableret i 15. april 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 134.846 DKK, mens den i 2022 var på 133.494 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -48.980 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-49’ DKK

-127%

Egenkapital

3.293’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-49’ DKK

-121%

Årets resultat

2023-48.980 DKK
2022184.767 DKK
2021208.958 DKK
2020343.886 DKK
201987.237 DKK

Likviditetsgrad

34 %

-46%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

2 %

-52%
Svag

Soliditetsgrad

40 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

8.277’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

135’ DKK

+1%

Gældsforpligtelser

4.224’ DKK

-2%

Tilgodehavende

134’ DKK

-50%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  135’
  -
  -
  -
  135’
  -
  -184’
  -
  -184’
  -49’
  -
  -49’
  -
  -49’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  8.143’
  -
  -
  -
  -
  8.143’
  -
  -
  -
  -
  112’
  134’
  8.277’
  50’
  2.608’
  -
  -
  3.293’
  -
  3.293’
  760’
  760’
  -
  -
  -
  -
  3.827’
  -
  -
  -
  -
  65’
  -
  398’
  8.277’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HGS Invest ApS 15.04.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Pakhusstræde 7 · DK-4300 Holbæk 15.04.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 15.04.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-04-15 15.04.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.04.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 15.04.2019

Direktører

Navn Fra Til
Henning Gørslev Sørensen 15.04.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henning Gørslev Sørensen 15.04.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HGS Invest ApS

Pakhusstræde 7
4300 Holbæk

CVR

40450289

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. april 2019

P-nummer

1024623218

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive udlejnings- investerings- og konsulent- virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-