Claus Markvardsen Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. apr. 2019
 • CVR 40444173

Virksomheden Claus Markvardsen Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Herning. De blev etableret i 3. april 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -13.168 DKK, mens den i 2022 var på -11.631 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 143.945 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

144’ DKK

+184%

Egenkapital

1.577’ DKK

+10%

Omsætning

-

Resultat før skat

185’ DKK

+185%

Årets resultat

2023143.945 DKK
2022-170.363 DKK
2021196.810 DKK
202072.534 DKK
201941.065 DKK

Likviditetsgrad

26.377 %

+10%
God

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.583’ DKK

+10%

Bruttofortjeneste

-13’ DKK

-13%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.583’ DKK

+10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -13’
  199’
  -
  -
  199’
  185’
  -
  185’
  -42’
  144’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  14’
  1.583’
  1.583’
  50’
  1.527’
  -
  -
  1.577’
  -
  1.577’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  6’
  1.583’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Claus Markvardsen Invest ApS 03.04.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Ravnsbjerg Toft 12 · DK-7400 Herning 03.04.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 03.04.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-04-03 03.04.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 03.04.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 03.04.2019

Direktører

Navn Fra Til
Claus Erik Markvardsen 03.04.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Erik Markvardsen 03.04.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Claus Markvardsen Invest ApS

Ravnsbjerg Toft 12
7400 Herning

CVR

40444173

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. april 2019

P-nummer

1024616343

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueforvaltning og investering.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-