Palludan Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. apr. 2019
 • CVR 40443851

Virksomheden Palludan Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 1. april 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -9.450 DKK, mens den i 2021 var på 175.200 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.092.948 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.093’ DKK

+89%

Egenkapital

1.684’ DKK

+152%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.034’ DKK

+79%

Årets resultat

20221.092.948 DKK
2021578.146 DKK
2020179.564 DKK
2019-3.407 DKK

Likviditetsgrad

723 %

-89%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

87 %

-12%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.944’ DKK

+187%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-105%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.879’ DKK

+207%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  620’
  620’
  1.034’
  -
  1.034’
  -
  1.093’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  65’
  65’
  -
  -
  204’
  571’
  674’
  1.879’
  1.944’
  50’
  1.575’
  59’
  -
  1.684’
  -
  1.684’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  255’
  260’
  1.944’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Palludan Holding ApS 01.04.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Golf Alle 1F · DK-6000 Kolding 01.02.2023
Agtrupvej 2F · DK-6000 Kolding 18.03.2022 31.01.2023
Frydsvej 41 · DK-6000 Kolding 01.04.2019 17.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 01.04.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-04-01 01.04.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.04.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 01.04.2019

Direktører

Navn Fra Til
Allan Palludan Mogensen 01.04.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Palludan Mogensen 01.04.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Palludan Holding ApS

Golf Alle 1
6000 Kolding

CVR

40443851

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. april 2019

P-nummer

1024616068

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

allan.mogensen@gmail.com

Telefon

28430000

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være kapitalejer i andre selskaber samt dermed efter direktionens skøn beslægtede formål.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-