Waffel Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. apr. 2019
 • CVR 40440755

Virksomheden Waffel Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vadum. De blev etableret i 11. april 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.007 DKK, mens den i 2021 var på -7.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.034 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

+50%

Egenkapital

15’ DKK

-22%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

+50%

Årets resultat

2022-4.034 DKK
2021-8.032 DKK
2020-7.429 DKK
2019-5.898 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-10 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

38 %

-22%
God

Overskudsgrad

-

Balance

39’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+43%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  0
  -
  0
  -4’
  -
  -4’
  -
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  39’
  39’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  39’
  40’
  -25’
  -
  -
  15’
  -
  15’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  -
  -
  24’
  39’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Waffel Holding ApS 30.06.2021
Waffel Holding IVS 11.04.2019 29.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Rødslet 24 · DK-9430 Vadum 11.04.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 11.04.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-30 30.06.2021
2019-04-11 11.04.2019 29.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 30.06.2021
10.000 DKK 11.04.2019 29.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 11.04.2019

Direktører

Navn Fra Til
Martin Sigen Verwohlt 11.04.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Sigen Verwohlt 11.04.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Waffel Holding ApS

Rødslet 24
9430 Vadum

CVR

40440755

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. april 2019

P-nummer

1024613395

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

verwohlt@gmail.com

Telefon

20823442

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber samt andre dertil knyttede investeringer efter ledelsens nærmere bestemmelse.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-