Wolff Future ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. apr. 2019
 • CVR 40439129

Virksomheden Wolff Future ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Rungsted Kyst. De blev etableret i 10. april 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 5.174.940 DKK, mens den i 2021 var på -11.212 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 5.157.397 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

5.157’ DKK

> +999%

Egenkapital

5.164’ DKK

> +999%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

5.157’ DKK

> +999%

Årets resultat

20225.157.397 DKK
2021-11.598 DKK
2020-18.877 DKK
2019-3.000 DKK

Likviditetsgrad

94.798 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

100 %

> +999%
God

Soliditetsgrad

100 %

> +999%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.169’ DKK

+72%

Bruttofortjeneste

5.175’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4.740’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  5.175’
  -
  -
  -
  5.175’
  -
  -18’
  -
  -18’
  5.157’
  -
  5.157’
  -
  5.157’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  129’
  -
  129’
  -
  -
  -
  300’
  429’
  -
  -
  -
  -
  4.730’
  4.740’
  5.169’
  40’
  5.124’
  -
  -
  5.164’
  -
  5.164’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  5’
  5.169’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Wolff Future ApS 29.06.2021
Wolff Future IVS 10.04.2019 28.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Knudsvej 6 · DK-2960 Rungsted Kyst 11.01.2022
Thurøvej 13 · DK-2000 Frederiksberg 10.04.2019 10.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 02.05.2022
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 10.04.2019 01.05.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-29 29.06.2021
2019-04-10 10.04.2019 28.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 29.06.2021
1 DKK 10.04.2019 28.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 10.04.2019

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Wolff Olsen 10.04.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Wolff Olsen 10.04.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Wolff Future ApS

Knudsvej 6
2960 Rungsted Kyst

CVR

40439129

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. april 2019

P-nummer

1024611627

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

41781315

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investeringsaktivitet i alle aktivklasser, herunder værdipapirer og fast ejendom, samt dertil hørende virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-