Gbys ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. apr. 2019
 • CVR 40430040

Virksomheden Gbys ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Viby J. De blev etableret i 3. april 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -10.470 DKK, mens den i 2021 var på -6.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.101.626 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.102’ DKK

-357%

Egenkapital

-723’ DKK

-248%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.102’ DKK

-361%

Årets resultat

2022-1.101.626 DKK
2021428.974 DKK
2020-707.895 DKK
2019285.735 DKK

Likviditetsgrad

50 %

+76%
Svag

Afkastningsgrad

-1 %

-60%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-99 %

-241%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

733’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

-68%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

733’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  10’
  -12’
  -639’
  -641’
  -1.102’
  -
  -1.102’
  -
  -1.102’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  733’
  -
  733’
  733’
  50’
  -773’
  -
  -
  -723’
  -
  -723’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  224’
  -
  399’
  -
  5’
  827’
  1.456’
  733’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Gbys ApS 03.04.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Hasselvej 11 · DK-8260 Viby J 03.04.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 03.04.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-04-03 03.04.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 03.04.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 03.04.2019

Direktører

Navn Fra Til
Mette Gammelby 03.04.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mette Gammelby 03.04.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Gbys ApS

Hasselvej 11
8260 Viby J

CVR

40430040

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. april 2019

P-nummer

1024600811

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med kapitalanbringelse og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-