Strategys ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. apr. 2019
 • CVR 40429948

Virksomheden Strategys ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 1. april 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 97.039 DKK, mens den i 2021 var på 264.947 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -104.268 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Shahid Mahmood.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-104’ DKK

+80%

Egenkapital

-1.360’ DKK

-10%

Omsætning

-

Resultat før skat

-104’ DKK

+80%

Årets resultat

2022-104.268 DKK
2021-519.108 DKK
2020-497.961 DKK
2019-259.793 DKK

Likviditetsgrad

7 %

-13%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-102 %

+79%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-1.335 %

-16%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

102’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

97’ DKK

-63%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

102’ DKK

-6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  97’
  -7’
  -
  -
  -104’
  -
  -
  -
  -
  -104’
  -
  -104’
  -
  -104’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  46’
  56’
  102’
  102’
  40’
  -1.400’
  -
  -
  -1.360’
  -
  -1.360’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.462’
  102’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Strategys ApS 01.11.2022
Body, Mind & Glow aps 04.10.2019 31.10.2022
Body, Mind & Glow IVS 01.04.2019 03.10.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Dalgas Boulevard 123 · DK-2000 Frederiksberg 01.04.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.11.2022
960220 Skønheds- og hudpleje 01.04.2019 31.10.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-11-01 01.11.2022
2019-10-04 04.10.2019 31.10.2022
2019-04-01 01.04.2019 03.10.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 04.10.2019
100 DKK 01.04.2019 03.10.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 01.04.2019

Direktører

Navn Fra Til
Shahid Mahmood 01.04.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Shahid Mahmood 01.04.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Strategys ApS

Dalgas Boulevard 123
2000 Frederiksberg

CVR

40429948

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. april 2019

P-nummer

1024600722

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Body, Mind & Glow ApS
 • Strategys Consulting ApS

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@strategys.dk

Telefon

20319896

Hjemmeside

-

Formål

1.3 Selskabets (ændrede) formål er at drive konsulentvirksomhed indenfor ledelsesrådgivning, forretningstransformationer, it-rådgivning og driftsrådgivning.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-