Kirkegyden 8 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. apr. 2019
 • CVR 40427384

Virksomheden Kirkegyden 8 ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Odense M. De blev etableret i 6. april 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 5.968 DKK, mens den i 2020 var på 89.274 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -25.495 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-25’ DKK

-158%

Egenkapital

61’ DKK

-29%

Omsætning

-

Resultat før skat

-25’ DKK

-145%

Årets resultat

2021-25.495 DKK
202044.235 DKK
2019-7.460 DKK

Likviditetsgrad

13 %

-90%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2 %

-146%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

4 %

-28%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

1.603’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

6’ DKK

-93%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3’ DKK

-92%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  6’
  -
  -
  -
  -25’
  -
  0
  -
  0
  -25’
  -
  -25’
  -
  -25’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  1.600’
  -
  -
  -
  -
  1.600’
  -
  -
  -
  -
  3’
  3’
  1.603’
  50’
  11’
  -
  -
  61’
  -
  61’
  12’
  1.522’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  9’
  19’
  1.603’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kirkegyden 8 ApS 06.04.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Chr. Winthers Vej 34 · DK-5230 Odense M 16.12.2020
Damgårds Alle 63 · DK-5300 Kerteminde 06.04.2019 15.12.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 06.04.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-04-06 06.04.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 06.04.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 06.04.2019

Direktører

Navn Fra Til
Simon Segnitz Brøndum 06.04.2019

Legalle ejere

Navn Fra Til
ØSTFYNS KRAN ApS 06.04.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Simon Segnitz Brøndum 06.04.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kirkegyden 8 ApS

Chr. Winthers Vej 34
5230 Odense M

CVR

40427384

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. april 2019

P-nummer

1024598167

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

simonsegnitz@gmail.com

Telefon

24221185

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at erhverve fast ejendom med henblik på udlejning

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-