JNH Holding Kolding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. apr. 2019
 • CVR 40426388

Virksomheden JNH Holding Kolding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 8. april 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 75.359 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

75’ DKK

-64%

Egenkapital

339’ DKK

+29%

Omsætning

-

Resultat før skat

78’ DKK

-63%

Årets resultat

202275.359 DKK
2021207.518 DKK
202024.432 DKK
2019-18.730 DKK

Likviditetsgrad

58 %

-24%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

64 %

+44%
God

Overskudsgrad

-

Balance

527’ DKK

-10%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

110’ DKK

-56%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  78’
  78’
  78’
  -
  78’
  -3’
  75’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  417’
  -
  -
  417’
  417’
  -
  -
  -
  110’
  0
  110’
  527’
  50’
  289’
  -
  -
  339’
  -
  339’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  122’
  -
  -
  -
  -
  -
  189’
  527’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JNH Holding Kolding ApS 08.04.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Buen 2 · DK-6000 Kolding 08.04.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.04.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-04-08 08.04.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 08.04.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 08.04.2019

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Nordbeck Hansen 08.04.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jacob Nordbeck Hansen 08.04.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JNH Holding Kolding ApS

Buen 2
6000 Kolding

CVR

40426388

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. april 2019

P-nummer

1024596679

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at købe og eje værdipapirer og foretage investeringer i andre virksomheder og i øvrigt være passiv virksomhedsdeltager.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-