Custom IT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. apr. 2019
 • CVR 40423354

Virksomheden Custom IT ApS befinder sig i branchen "Anden udgivelse af software" og har adresse i Hørning. De blev etableret i 5. april 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -1.088 DKK, mens den i 2022 var på -9.631 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.247 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

+61%

Egenkapital

10’ DKK

-24%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-1’ DKK

+87%

Årets resultat

2023-3.247 DKK
2022-8.433 DKK
202121.965 DKK
2020-3.500 DKK
201910.970 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-11 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+94%
God

Overskudsgrad

-

Balance

10’ DKK

-61%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

+89%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

10’ DKK

-61%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -1’
  -
  -
  1’
  -1’
  -
  0
  -
  0
  -1’
  -
  -1’
  -2’
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  10’
  10’
  10’
  40’
  -30’
  -
  -
  10’
  -
  10’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Custom IT ApS 12.10.2021
Custom IT IVS 05.04.2019 11.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Nørregårds Alle 128 · DK-8362 Hørning 05.04.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
582900 Anden udgivelse af software 05.04.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-12 12.10.2021
2019-04-05 05.04.2019 11.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.10.2021
1 DKK 05.04.2019 11.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen 05.04.2019

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Weilgaard Yde 05.04.2019
Kenneth Lodahl Nielsen 05.04.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kenneth Lodahl Nielsen 05.04.2019
Thomas Weilgaard Yde 05.04.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Custom IT ApS

Nørregårds Alle 128
8362 Hørning

CVR

40423354

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. april 2019

P-nummer

1024593718

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

582900
Anden udgivelse af software

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

thomas@custom-it.dk

Telefon

60211980

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at skræddersyet software og computerspil.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-