CenHost ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. apr. 2019
 • CVR 40413480

Virksomheden CenHost ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Brøndby. De blev etableret i 3. april 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.318 DKK, mens den i 2021 var på -29.398 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -40.464 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Farukh Pervaiz Akhtar.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-40’ DKK

+12%

Egenkapital

-45’ DKK

-860%

Omsætning

-

Resultat før skat

-28’ DKK

+53%

Årets resultat

2022-40.464 DKK
2021-46.015 DKK
202027.399 DKK
201911.912 DKK

Likviditetsgrad

26 %

-64%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-40 %

+60%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-283 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

16’ DKK

-73%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

+79%

Gældsforpligtelser

61’ DKK

-4%

Tilgodehavende

16’ DKK

-66%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -21’
  -
  21’
  -28’
  -
  -28’
  -
  -40’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  2’
  -
  16’
  16’
  40’
  -85’
  -
  -
  -45’
  -
  -45’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  61’
  61’
  16’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CenHost ApS 03.10.2023
CentioIT ApS 26.01.2021 02.10.2023
CentioIT IVS 06.03.2020 25.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Kornmarksvej 18 · DK-2605 Brøndby 04.11.2020
Tranumparken 50 · DK-2660 Brøndby Strand 03.04.2019 03.11.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 03.04.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-10-03 03.10.2023
2021-01-26 26.01.2021 02.10.2023
2020-12-29 29.12.2020 25.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 26.01.2021
2.000 DKK 29.12.2020 25.01.2021
1 DKK 03.04.2019 28.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 03.04.2019

Direktører

Navn Fra Til
Farukh Pervaiz Akhtar 03.04.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Farukh Pervaiz Akhtar 03.04.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CenHost ApS

Kornmarksvej 18
2605 Brøndby

CVR

40413480

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. april 2019

P-nummer

1024582538

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Centrino ApS

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@cenhost.dk

Telefon

26360978

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi , samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-