Hot Stash Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. apr. 2019
 • CVR 40404554

Virksomheden Hot Stash Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København SV. De blev etableret i 1. april 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -351.577 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-352’ DKK

-139%

Egenkapital

876’ DKK

-32%

Omsætning

-

Resultat før skat

-352’ DKK

-139%

Årets resultat

2022-351.577 DKK
2021903.289 DKK
2020187.737 DKK
2019247.575 DKK

Likviditetsgrad

405 %

-28%
God

Afkastningsgrad

-31 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

79 %

-10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.105’ DKK

-24%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

930’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -337’
  -
  -
  -
  -
  -352’
  -
  -352’
  -
  -352’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  176’
  176’
  -
  -
  -
  -
  930’
  930’
  1.105’
  40’
  684’
  59’
  -
  876’
  -
  876’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  217’
  230’
  1.105’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hot Stash Holding ApS 24.06.2020
Hot Stash Holding IVS 01.04.2019 23.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Damagervej 5A · DK-2450 København SV 01.04.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.04.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-24 24.06.2020
2019-04-01 01.04.2019 23.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.06.2020
1 DKK 01.04.2019 23.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 01.04.2019

Direktører

Navn Fra Til
Michael Andersen 01.04.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Andersen 01.04.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hot Stash Holding ApS

Damagervej 5
2450 København SV

CVR

40404554

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. april 2019

P-nummer

1024572303

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-