NOLE Holding ApS

 • APS
 • Etableret 1. apr. 2019
 • CVR 40403116
NORMAL

Virksomheden NOLE Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Helsinge. De blev etableret i 1. april 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 0 DKK, mens den i 2020 var på -4.190 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -432 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

-100%

Egenkapital

158’ DKK

-26%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

-100%

Årets resultat

2021-432 DKK
2020163.828 DKK

Likviditetsgrad

190 %

+106%
God

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

61 %

-22%
God

Overskudsgrad

-

Balance

258’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

189’ DKK

+247%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  68’
  -
  -
  68’
  68’
  -
  -
  150’
  -
  39’
  189’
  258’
  50’
  90’
  -
  -
  158’
  -
  158’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  100’
  258’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NOLE Holding ApS 01.04.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Arresøgårds Alle 20 · DK-3200 Helsinge 23.06.2020
Søkrogvej 37 · DK-3200 Helsinge 01.04.2019 22.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.04.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.04.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 01.04.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

NOLE Holding ApS

Arresøgårds Alle 20
3200 Helsinge

CVR

40403116

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. april 2019

P-nummer

1024570327

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@jtenergi.dk

Telefon

26333357

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

 • Adm. direktør

  Jens Thiemke

Bestyrelse

-

Stiftere

 • Jens Thiemke

Revisor

-