Aabenraa Malerfirma ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. apr. 2019
 • CVR 40399275

Virksomheden Aabenraa Malerfirma ApS befinder sig i branchen "Malerforretninger" og har adresse i Rødekro. De blev etableret i 1. april 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 3.513.058 DKK, mens den i 2022 var på 3.407.989 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 233.115 DKK.

Medarbejderstaben består af 8 personer, hvor direktionen bl.a. består af Danni Petersen Nielsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

233’ DKK

-67%

Egenkapital

1.592’ DKK

+17%

Omsætning

-

Resultat før skat

290’ DKK

-71%

Årets resultat

2023233.115 DKK
2022713.618 DKK
2021396.511 DKK
202011.106 DKK
2019153.301 DKK

Likviditetsgrad

219 %

+34%
God

Afkastningsgrad

10 %

-73%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

54 %

+13%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.970’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

3.513’ DKK

+3%

Gældsforpligtelser

1.311’ DKK

Tilgodehavende

2.397’ DKK

+4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  3.513’
  -3.079’
  -140’
  -
  284’
  20’
  -14’
  -
  6’
  290’
  -
  290’
  -57’
  233’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  77’
  496’
  -
  574’
  -
  -
  -
  -
  574’
  100’
  758’
  -
  13’
  1.483’
  2.397’
  2.970’
  50’
  1.309’
  233’
  -
  1.592’
  -
  1.592’
  66’
  66’
  -
  -
  -
  -
  216’
  -
  -
  -
  -
  228’
  -
  1.096’
  2.970’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Aabenraa Malerfirma ApS 01.04.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Løgumklostervej 6 · DK-6230 Rødekro 18.03.2020
Kallemosen 40 · DK-6200 Aabenraa 01.04.2019 17.03.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
433410 Malerforretninger 01.04.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-04-01 01.04.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.04.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.04.2019

Direktører

Navn Fra Til
Danni Petersen Nielsen 01.04.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Danni Petersen Nielsen 01.04.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Aabenraa Malerfirma ApS

Løgumklostervej 6
6230 Rødekro

CVR

40399275

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. april 2019

P-nummer

1024565390

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433410
Malerforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

danni@aabenraa-malerfirma.dk

Telefon

60244924

Formål

Selskabets formål er at drive malervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

8

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-