RVL ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. mar. 2019
 • CVR 40398678

Virksomheden RVL ApS befinder sig i branchen "Anden forretningsservice i.a.n." og har adresse i Aabybro. De blev etableret i 19. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -4.462 DKK, mens den i 2022 var på -18.833 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.964 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af René Vinther Larsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

+81%

Egenkapital

-4’ DKK

-270%

Omsætning

-

Resultat før skat

-5’ DKK

+77%

Årets resultat

2023-2.964 DKK
2022-15.749 DKK
2021-2.951 DKK
2020-32.399 DKK

Likviditetsgrad

79 %

Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-26 %

-277%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

16’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+76%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

16’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -5’
  -
  -5’
  -2’
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  3’
  16’
  16’
  50’
  -54’
  -
  -
  -4’
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  20’
  16’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RVL ApS 19.03.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Bygstubben 10 · DK-9440 Aabybro 25.10.2023
Limfjordsgade 184E · DK-9440 Aabybro 04.04.2019 24.10.2023
Limfjordsgade 184E · DK-9440 Aabybro 19.03.2019 03.04.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
829900 Anden forretningsservice i.a.n. 19.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-03-19 19.03.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 19.03.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren 19.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
René Vinther Larsen 19.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
René Vinther Larsen 19.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RVL ApS

Bygstubben 10
9440 Aabybro

CVR

40398678

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. marts 2019

P-nummer

1024565056

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

829900
Anden forretningsservice i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at udføre arbejdsudlejning, samt anden virksomhed, der er naturligt forbundet hermed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-