Mans Udlejning ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. mar. 2019
 • CVR 40398139

Virksomheden Mans Udlejning ApS befinder sig i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n." og har adresse i Brøndby. De blev etableret i 31. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 354.534 DKK, mens den i 2020 var på 83.680 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 274.417 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

274’ DKK

+326%

Egenkapital

389’ DKK

+240%

Omsætning

-

Resultat før skat

352’ DKK

+326%

Årets resultat

2021274.417 DKK
202064.410 DKK

Likviditetsgrad

242 %

+51%
God

Afkastningsgrad

51 %

+86%
God

Soliditetsgrad

56 %

+49%
God

Overskudsgrad

-

Balance

693’ DKK

+128%

Bruttofortjeneste

355’ DKK

+324%

Gældsforpligtelser

304’ DKK

Tilgodehavende

693’ DKK

+128%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  355’
  -
  -
  -
  355’
  -
  -3’
  -
  -3’
  352’
  -
  352’
  -
  274’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  560’
  133’
  693’
  693’
  50’
  339’
  -
  -
  389’
  -
  389’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  -
  -
  -
  -
  -
  59’
  286’
  693’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Mans Udlejning ApS 31.03.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Park Allé 289R · DK-2605 Brøndby 31.03.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
773900 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. 01.03.2020
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 31.03.2019 29.02.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-03-31 31.03.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 31.03.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 31.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
Mansour Al-Takmaji 01.04.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mansour Al-Takmaji 31.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Mans Udlejning ApS

Park Allé 289
2605 Brøndby

CVR

40398139

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. marts 2019

P-nummer

1024563762

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

773900
Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning, samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller