Strandeng Consulting ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 26. mar. 2019
 • CVR 40398066

Virksomheden Strandeng Consulting ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Hjørring. De blev etableret i 26. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -55.252 DKK, mens den i 2020 var på 261.229 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -38.705 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-39’ DKK

-120%

Egenkapital

119’ DKK

-24%

Omsætning

-

Resultat før skat

-41’ DKK

-118%

Årets resultat

2021-38.705 DKK
2020190.456 DKK
2019-82.366 DKK

Likviditetsgrad

615 %

+426%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

84 %

+481%
God

Overskudsgrad

-

Balance

143’ DKK

-87%

Bruttofortjeneste

-55’ DKK

-121%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

143’ DKK

-87%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -55’
  -
  -
  -
  -
  15’
  0
  -
  15’
  -41’
  -
  -41’
  -2’
  -39’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  125’
  9’
  7’
  143’
  143’
  50’
  69’
  -
  -
  119’
  -
  119’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  12’
  23’
  143’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Strandeng Consulting ApS 28.05.2021 27.03.2023
Sønder Tranders Vej 69 ApS 26.03.2019 27.05.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Bæktoften 42 · DK-9800 Hjørring 31.03.2020 27.03.2023
Bæktoften 42 · DK-9800 Hjørring 26.03.2019 30.03.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 26.03.2019 27.03.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-05-28 28.05.2021 27.03.2023
2019-03-26 26.03.2019 27.05.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 26.03.2019 27.03.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 26.03.2019 20.03.2023

Direktører

Navn Fra Til
Sigurdur Hilmar Strandeng 26.03.2019
Sigurdur Hilmar Strandeng 26.03.2019 27.03.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Sigurdur Hilmar Strandeng 26.03.2019 27.03.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Strandeng Consulting ApS

Bæktoften 42
9800 Hjørring

CVR

40398066

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. marts 2019

P-nummer

1024563347

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed inden for køb og salg samt udvikling og bebyggelse af fast ejendom samt herved tilknyttet virksomhed efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-