Bad Neighborhood Productions ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. mar. 2019
 • CVR 40391436

Virksomheden Bad Neighborhood Productions ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København SV. De blev etableret i 26. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -3.500 DKK, mens den i 2022 var på -4.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 325.902 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

326’ DKK

-30%

Egenkapital

1.327’ DKK

+33%

Omsætning

-

Resultat før skat

326’ DKK

-30%

Årets resultat

2023325.902 DKK
2022467.255 DKK
2021516.840 DKK
202016.581 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.337’ DKK

+33%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+18%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  326’
  -
  326’
  -
  326’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.337’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.337’
  40’
  1’
  -
  -
  1.327’
  -
  1.327’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  10’
  1.337’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Bad Neighborhood Productions ApS 14.10.2021
Bad Neighborhood Productions IVS 26.03.2019 13.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Enghavevej 184 · DK-2450 København SV 31.05.2021
Bybækterrasserne 119E · DK-3520 Farum 26.03.2019 30.05.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 26.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-14 14.10.2021
2019-03-26 26.03.2019 13.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.10.2021
27 DKK 26.03.2019 13.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af et medlem af direktionen. 26.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
Iulian Drug 26.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Iulian Drug 26.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Bad Neighborhood Productions ApS

Enghavevej 184
2450 København SV

CVR

40391436

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. marts 2019

P-nummer

1024558335

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber, foretage investeringer samt andre aktiviteter, som er i naturlig tilknytning hertil

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af et medlem af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-