Warrer-Schmitz ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. mar. 2019
 • CVR 40391142

Virksomheden Warrer-Schmitz ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kerteminde. De blev etableret i 29. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -5.550 DKK, mens den i 2020 var på -5.015 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -31.470 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-31’ DKK

-4%

Egenkapital

-38’ DKK

-449%

Omsætning

-

Resultat før skat

-31’ DKK

-4%

Årets resultat

2021-31.470 DKK
2020-30.297 DKK
2019-26.707 DKK

Likviditetsgrad

4 %

-22%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-4 %

-416%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

905’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-11%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

34’ DKK

-14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -26’
  -
  -26’
  -31’
  -
  -31’
  -
  -31’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  871’
  871’
  -
  -
  -
  -
  34’
  34’
  905’
  50’
  -88’
  -
  -
  -38’
  -
  -38’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  943’
  905’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Warrer-Schmitz ApS 29.03.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Nordre Havnekaj 35 · DK-5300 Kerteminde 08.06.2022
Søndre Kirkerist 8 · DK-5300 Kerteminde 11.01.2021 07.06.2022
Hindsholmvej 32 · DK-5300 Kerteminde 29.03.2019 10.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 29.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-03-29 29.03.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 29.03.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 29.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
Jonas Warrer 29.03.2019
Peter Jesper Schmitz 29.03.2019

Legalle ejere

Navn Fra Til
Global A ApS 27.08.2020
JONAS WARRER PETERSEN HOLDING ApS 29.03.2019
Holding A ApS 29.03.2019 27.08.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jonas Warrer 29.03.2019
Peter Jesper Schmitz 29.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Warrer-Schmitz ApS

Nordre Havnekaj 35
5300 Kerteminde

CVR

40391142

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. marts 2019

P-nummer

1024558106

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og andre værdipapirer, investering og finansiering og anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller