Copenhagen Clouds ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. mar. 2019
 • CVR 40384847

Virksomheden Copenhagen Clouds ApS befinder sig i branchen "Industriel design og produktdesign" og har adresse i Brønshøj. De blev etableret i 28. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -23.553 DKK, mens den i 2021 var på 16.042 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -23.980 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-24’ DKK

-355%

Egenkapital

16’ DKK

-65%

Omsætning

-

Resultat før skat

-24’ DKK

-297%

Årets resultat

2022-23.980 DKK
20219.391 DKK
202016.015 DKK
20196.779 DKK

Likviditetsgrad

176 %

-69%
God

Afkastningsgrad

-65 %

-394%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

43 %

-48%
God

Overskudsgrad

-

Balance

36’ DKK

-34%

Bruttofortjeneste

-24’ DKK

-247%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

36’ DKK

-34%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -24’
  -
  -
  -
  -24’
  -
  0
  -
  0
  -24’
  -
  -24’
  0
  -24’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  23’
  36’
  36’
  40’
  -20’
  -
  -
  16’
  -
  16’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  17’
  -
  20’
  36’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Copenhagen Clouds ApS 10.10.2021
Copenhagen Clouds IVS 16.05.2020 09.10.2021
Tastemakers IVS 28.03.2019 15.05.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Arkaderne 28 · DK-2700 Brønshøj 20.10.2022
Gladsaxevej 392 · DK-2860 Søborg 16.09.2020 19.10.2022
Esromgade 15 · DK-2200 København N 18.09.2019 15.09.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
741010 Industriel design og produktdesign 28.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-10 10.10.2021
2020-05-16 16.05.2020 09.10.2021
2019-03-28 28.03.2019 15.05.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 10.10.2021
1 DKK 28.03.2019 09.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 28.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
Summer Kamal Talib Aliwi 28.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Summer Kamal Talib Aliwi 28.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Copenhagen Clouds ApS

Arkaderne 28
2700 Brønshøj

CVR

40384847

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. marts 2019

P-nummer

1024550512

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

741010
Industriel design og produktdesign

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@tastemakers.dk

Telefon

60223137

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-