Kokkedalgaard Ejendomsservice ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. mar. 2019
 • CVR 40384456

Virksomheden Kokkedalgaard Ejendomsservice ApS befinder sig i branchen "Anden bygningsfærdiggørelse" og har adresse i Nakskov. De blev etableret i 27. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 40.772 DKK, mens den i 2022 var på -71.940 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 36.273 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

36’ DKK

+181%

Egenkapital

102’ DKK

+55%

Omsætning

-

Resultat før skat

41’ DKK

+156%

Årets resultat

202336.273 DKK
2022-44.725 DKK
2021-8.578 DKK
202017.966 DKK
201950.952 DKK

Likviditetsgrad

32.241 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

40 %

+141%
God

Soliditetsgrad

100 %

+13%
God

Overskudsgrad

-

Balance

102’ DKK

+38%

Bruttofortjeneste

41’ DKK

+157%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

102’ DKK

+38%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  41’
  -
  -
  -
  41’
  0
  0
  -
  0
  41’
  -
  41’
  -4’
  36’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  27’
  -
  -
  64’
  102’
  102’
  50’
  52’
  -
  -
  102’
  -
  102’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  102’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kokkedalgaard Ejendomsservice ApS 15.07.2023
Printhuset ApS. 03.07.2019 14.07.2023
Kokkedalgaard Multiservice ApS 27.03.2019 02.07.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Oddevej 58 · DK-4900 Nakskov 15.07.2023
Marrebæksvej 51 · DK-4900 Nakskov 27.03.2019 14.07.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
433900 Anden bygningsfærdiggørelse 01.04.2023
821900 Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice 01.06.2019 31.03.2023
773200 Udlejning og leasing af entreprenørmateriel 29.03.2019 31.05.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-07-15 15.07.2023
2019-07-03 03.07.2019 14.07.2023
2019-03-27 27.03.2019 02.07.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 27.03.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 27.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
Svend Hansen 27.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Svend Hansen 27.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kokkedalgaard Ejendomsservice ApS

Oddevej 58
4900 Nakskov

CVR

40384456

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. marts 2019

P-nummer

1024550164

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Kokkedalgaard Multiservice ApS.
 • Printhuset ApS.

Branchekode

433900
Anden bygningsfærdiggørelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@printhuset.dk

Telefon

30671435

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive forretning indenfor ejendomsservice, udlejning af maskiner og værktøj, samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-