Copenhagen Gamingservice ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. mar. 2019
 • CVR 40374140

Virksomheden Copenhagen Gamingservice ApS befinder sig i branchen "Anden it-servicevirksomhed" og har adresse i København S. De blev etableret i 25. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

54’ DKK

0%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
20210 DKK
20203.776 DKK
2019-11.454 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

54’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

54’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  -
  -
  -
  42’
  54’
  54’
  50’
  4’
  -
  -
  54’
  -
  54’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  54’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Copenhagen Gamingservice ApS 25.03.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Prøvestens Allé 2A · DK-2300 København S 10.11.2020
Syvvejen 14 · DK-4621 Gadstrup 25.03.2019 09.11.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
620900 Anden it-servicevirksomhed 25.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-03-25 25.03.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 25.03.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 25.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
Kenneth Kjær Larsen 25.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kenneth Kjær Larsen 25.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Copenhagen Gamingservice ApS

Prøvestens Allé 2
2300 København S

CVR

40374140

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. marts 2019

P-nummer

1024539063

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620900
Anden it-servicevirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

copenhagengamingserviceaps@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-