Carina Andersen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. mar. 2019
 • CVR 40373020

Virksomheden Carina Andersen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Greve. De blev etableret i 21. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.752 DKK, mens den i 2021 var på -12.555 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -309 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

+100%

Egenkapital

468’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

+100%

Årets resultat

2022-309 DKK
2021-505.409 DKK
2020153.836 DKK
2019565.053 DKK

Likviditetsgrad

552 %

+30%
God

Afkastningsgrad

-2 %

+25%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

82 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

572’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

+30%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

572’ DKK

-7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  16’
  -8’
  -
  8’
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  152’
  572’
  572’
  50’
  418’
  -
  -
  468’
  -
  468’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  104’
  572’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Carina Andersen Holding ApS 21.03.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Hundige Strandvej 129 · DK-2670 Greve 13.01.2023
Hundige Strandvej 129 · DK-2670 Greve 14.05.2021 12.01.2023
Fabriksparken 23 · DK-2600 Glostrup 02.06.2020 13.05.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 21.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-03-21 21.03.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 21.03.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktion. 21.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
Carina Andersen 21.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Carina Andersen 21.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Carina Andersen Holding ApS

Hundige Strandvej 129
2670 Greve

CVR

40373020

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. marts 2019

P-nummer

1024537737

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og anden i forbindelse med hermed stående virksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-