ØB Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. jan. 2019
 • CVR 40370072

Virksomheden ØB Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 21. januar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -11.687 DKK, mens den i 2022 var på -10.029 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.063.112 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3.063’ DKK

+172%

Egenkapital

14.968’ DKK

+39%

Omsætning

-

Resultat før skat

3.622’ DKK

+216%

Årets resultat

20233.063.112 DKK
20221.127.699 DKK
20213.456.410 DKK
2020-20.488 DKK
2019-16.719 DKK

Likviditetsgrad

75.453 %

+29%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

14.984’ DKK

+39%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

-17%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

11.796’ DKK

+33%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  2.553’
  0
  -
  2.553’
  3.622’
  -
  3.622’
  -559’
  3.063’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.188’
  3.188’
  -
  -
  -
  -
  130’
  11.796’
  14.984’
  50’
  14.918’
  -
  -
  14.968’
  -
  14.968’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  9’
  16’
  14.984’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ØB Holding ApS 21.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Finlandsgade 26 · DK-2300 København S 21.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 21.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-01-21 21.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 21.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 21.01.2019

Direktører

Navn Fra Til
Øivind Bach Pedersen 21.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Øivind Bach Pedersen 21.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ØB Holding ApS

Finlandsgade 26
2300 København S

CVR

40370072

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. januar 2019

P-nummer

1024534940

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering, herunder besiddelse af anparter og aktier i ikke noterede, tilknyttede selskaber, herunder Pro-Safe Holding ApS, CVR nr. 28 84 93 70.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-