Jesper Jensen Hjørring Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. mar. 2019
 • CVR 40367098

Virksomheden Jesper Jensen Hjørring Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hjørring. De blev etableret i 21. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -1.250 DKK, mens den i 2022 var på -1.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 8.326 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

8’ DKK

-66%

Egenkapital

1.115’ DKK

-9%

Omsætning

-

Resultat før skat

8’ DKK

-66%

Årets resultat

20238.326 DKK
202224.742 DKK
20211.411.397 DKK
202053.295 DKK
2019-37.163 DKK

Likviditetsgrad

6 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

61 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.840’ DKK

-10%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

40’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  -
  -46’
  -
  -46’
  8’
  -
  8’
  -
  8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.800’
  1.800’
  -
  -
  -
  40’
  -
  40’
  1.840’
  40’
  953’
  122’
  -
  1.115’
  -
  1.115’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  549’
  -
  1’
  -
  725’
  1.840’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Jesper Jensen Hjørring Holding ApS 05.05.2020
Jesper Jensen Hjørring Holding IVS 21.03.2019 04.05.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Hirtshalsvej 22 · DK-9800 Hjørring 21.03.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 21.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-05-05 05.05.2020
2019-03-21 21.03.2019 04.05.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 05.05.2020
1 DKK 21.03.2019 04.05.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 21.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Jensen 21.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Jensen 21.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Jesper Jensen Hjørring Holding ApS

Hirtshalsvej 22
9800 Hjørring

CVR

40367098

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. marts 2019

P-nummer

1024531496

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-