Dencrown ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. mar. 2019
 • CVR 40360794

Virksomheden Dencrown ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 14. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -25.734 DKK, mens den i 2021 var på -65.318 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -27.827 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-28’ DKK

+56%

Egenkapital

32’ DKK

-46%

Omsætning

-

Resultat før skat

-34’ DKK

+56%

Årets resultat

2022-27.827 DKK
2021-62.919 DKK
2020116.474 DKK
2019-43.305 DKK

Likviditetsgrad

1.702 %

+483%
God

Afkastningsgrad

-104 %

-19%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

94 %

+35%
God

Overskudsgrad

-

Balance

34’ DKK

-60%

Bruttofortjeneste

-26’ DKK

+61%

Gældsforpligtelser

2’ DKK

Tilgodehavende

34’ DKK

-55%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -26’
  -
  -10’
  -
  -36’
  -
  -
  -
  -
  -34’
  -
  -34’
  -6’
  -28’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  34’
  34’
  50’
  -18’
  -
  -
  32’
  -
  32’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  34’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Dencrown ApS 14.03.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Bellmansgade 14 · DK-2100 København Ø 14.03.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
325000 Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil 14.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-03-14 14.03.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 14.03.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 14.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
Jens Birn Buchholtz 14.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Keld Albert Nielsen 14.03.2019
Jens Birn Buchholtz 14.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Dencrown ApS

Bellmansgade 14
2100 København Ø

CVR

40360794

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. marts 2019

P-nummer

1024524139

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

325000
Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jb@dentawi.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udvikle og sælge dentalt udstyr.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-