GuldAlger Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. mar. 2019
 • CVR 40357688

Virksomheden GuldAlger Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 14. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -20.899 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-21’ DKK

-40%

Egenkapital

1.099’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

-21’ DKK

-40%

Årets resultat

2022-20.899 DKK
2021-14.976 DKK
2020-16.018 DKK
20190 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

91 %

> +999%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.209’ DKK

+48%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

110’ DKK

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -21’
  -
  -21’
  -21’
  -
  -21’
  -
  -21’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.209’
  -
  -
  1.209’
  1.209’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.209’
  40’
  -36’
  -
  1.094’
  1.099’
  -
  1.099’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  110’
  1.209’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GuldAlger Holding ApS 01.10.2021
GuldAlger Holding IVS 14.03.2019 30.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Skipper Clements Gade 1 · DK-9000 Aalborg 14.03.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-01 01.10.2021
2019-03-14 14.03.2019 30.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.10.2021
1 DKK 14.03.2019 30.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 14.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
John Kirstein 14.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
John Kirstein 14.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GuldAlger Holding ApS

Skipper Clements Gade 1
9000 Aalborg

CVR

40357688

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. marts 2019

P-nummer

1024519909

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i virksomheder samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-