Torben Bo Clausen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. mar. 2019
 • CVR 40356142

Virksomheden Torben Bo Clausen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vanløse. De blev etableret i 19. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.483 DKK, mens den i 2022 var på -6.923 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 345.219 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

345’ DKK

+202%

Egenkapital

395’ DKK

+140%

Omsætning

-

Resultat før skat

406’ DKK

+204%

Årets resultat

2023345.219 DKK
2022114.340 DKK
202161.425 DKK
202050.909 DKK
201929.533 DKK

Likviditetsgrad

529 %

-85%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

24 %

+118%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.646’ DKK

+10%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-8%

Gældsforpligtelser

1.251’ DKK

-6%

Tilgodehavende

184’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  439’
  -26’
  -
  413’
  406’
  -
  406’
  -60’
  345’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.461’
  1.461’
  -
  -
  -
  -
  178’
  184’
  1.646’
  50’
  223’
  122’
  -
  395’
  -
  395’
  -
  -
  -
  -
  -
  1.216’
  1.216’
  -
  -
  -
  60’
  5’
  -
  35’
  1.646’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Torben Bo Clausen Holding ApS 19.03.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Nørager Plads 17 · DK-2720 Vanløse 19.03.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-03-19 19.03.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 19.03.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 19.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
Torben Bo Clausen 19.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Torben Bo Clausen 19.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Torben Bo Clausen Holding ApS

Nørager Plads 17
2720 Vanløse

CVR

40356142

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. marts 2019

P-nummer

1024518295

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-