MAJM Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. mar. 2019
 • CVR 40355332

Virksomheden MAJM Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Grenaa. De blev etableret i 14. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 926 DKK, mens den i 2022 var på 30.799 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.673 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

-113%

Egenkapital

756’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2’ DKK

-109%

Årets resultat

2023-2.673 DKK
202220.196 DKK
202120.378 DKK
202021.639 DKK
20194.406 DKK

Likviditetsgrad

746 %

+1%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-109%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

770’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

1’ DKK

-97%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

101’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  1’
  -
  -3’
  -
  -3’
  0
  -
  -
  0
  -2’
  -
  -2’
  0
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  669’
  -
  -
  -
  -
  669’
  -
  -
  -
  11’
  80’
  101’
  770’
  200’
  556’
  -
  -
  756’
  -
  756’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  14’
  770’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MAJM Ejendomme ApS 14.03.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Ludvig Holbergs Vej 23 · DK-8500 Grenaa 14.03.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 14.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-03-14 14.03.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 14.03.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 14.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
Aksel Pedersen 14.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aksel Pedersen 14.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MAJM Ejendomme ApS

Ludvig Holbergs Vej 23
8500 Grenaa

CVR

40355332

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. marts 2019

P-nummer

1024517248

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er besiddelse af ejendomme og udleje heraf.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-