Hermann Huber Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. mar. 2019
 • CVR 40352279

Virksomheden Hermann Huber Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hammel. De blev etableret i 13. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.994 DKK, mens den i 2022 var på -5.549 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.118 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-7’ DKK

-261%

Egenkapital

37’ DKK

-16%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023-7.118 DKK
20224.409 DKK
2021-5.015 DKK
2020-4.787 DKK

Likviditetsgrad

16 %

-94%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

93 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

40’ DKK

-15%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-8%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

-94%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  -7’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  40’
  -
  -
  -
  0
  0
  0
  40’
  50’
  -13’
  -
  -
  37’
  -
  37’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  3’
  40’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hermann Huber Holding ApS 13.03.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Gl Hammelvej 36 · DK-8450 Hammel 13.03.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 13.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-03-13 13.03.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 13.03.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 13.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
Hermann Erhard Huber 13.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hermann Erhard Huber 13.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hermann Huber Holding ApS

Gl Hammelvej 36
8450 Hammel

CVR

40352279

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. marts 2019

P-nummer

1024513161

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for anparter i Tømrerfirmaet Simon og Hermann ApS og anden investering.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-