Poul Filtenborg Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. mar. 2019
 • CVR 40348263

Virksomheden Poul Filtenborg Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 15. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.004 DKK, mens den i 2022 var på -6.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -121.070 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-121’ DKK

-190%

Egenkapital

1.208’ DKK

-16%

Omsætning

-

Resultat før skat

-117’ DKK

-188%

Årets resultat

2023-121.070 DKK
2022134.806 DKK
2021135.032 DKK
2020425.727 DKK
2019415.693 DKK

Likviditetsgrad

10.654 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+4%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.219’ DKK

-16%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

+20%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.169’ DKK

+839%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  20’
  -
  -
  20’
  -117’
  -
  -117’
  -4’
  -121’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  650’
  -
  468’
  1.169’
  1.219’
  50’
  1.058’
  100’
  -
  1.208’
  -
  1.208’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  11’
  1.219’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Poul Filtenborg Holding ApS 15.03.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Wiemosen 92 · DK-4000 Roskilde 14.11.2022
Wiemosen 92 · DK-4000 Roskilde 15.03.2019 13.11.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-05-11 11.05.2021
2019-03-15 15.03.2019 10.05.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.03.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 15.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
Poul Filtenborg 15.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Poul Filtenborg 15.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Poul Filtenborg Holding ApS

Wiemosen 92
4000 Roskilde

CVR

40348263

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. marts 2019

P-nummer

1024509962

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og drive formueforvaltning i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-