Guldtømreren ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. mar. 2019
 • CVR 40345124

Virksomheden Guldtømreren ApS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Kastrup. De blev etableret i 14. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 259.476 DKK, mens den i 2021 var på -66.178 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 33.131 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Kenan Özari.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

33’ DKK

+154%

Egenkapital

138’ DKK

+32%

Omsætning

-

Resultat før skat

45’ DKK

+159%

Årets resultat

202233.131 DKK
2021-60.945 DKK
202068.212 DKK
201997.533 DKK

Likviditetsgrad

102 %

-81%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

32 %

-60%
God

Overskudsgrad

-

Balance

430’ DKK

+232%

Bruttofortjeneste

259’ DKK

+492%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

299’ DKK

+131%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  259’
  -210’
  -3’
  -
  -
  0
  -1’
  -
  -1’
  45’
  -
  45’
  -12’
  33’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  132’
  -
  132’
  -
  -
  -
  -
  132’
  -
  102’
  -
  7’
  97’
  299’
  430’
  40’
  98’
  -
  -
  138’
  -
  138’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  59’
  33’
  293’
  430’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Guldtømreren ApS 12.03.2020
Guldtømreren IVS 14.03.2019 11.03.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Gyldenvang Alle 8 · DK-2770 Kastrup 14.03.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 14.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-03-12 12.03.2020
2019-03-14 14.03.2019 11.03.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.03.2020
1 DKK 14.03.2019 11.03.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør 14.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
Kenan Özari 14.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kenan Özari 14.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Guldtømreren ApS

Gyldenvang Alle 8
2770 Kastrup

CVR

40345124

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. marts 2019

P-nummer

1024505827

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

guldtomreren@outlook.dk

Telefon

51513616

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor tømrer og bygnings snedkeri samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-