Iben Holm Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. mar. 2019
 • CVR 40340076

Virksomheden Iben Holm Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Gentofte. De blev etableret i 10. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 11.625 DKK, mens den i 2022 var på -6.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.021.766 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.022’ DKK

+23%

Egenkapital

1.669’ DKK

+42%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.023’ DKK

+23%

Årets resultat

20231.021.766 DKK
2022831.961 DKK
2021164.975 DKK
2020277.981 DKK
2019-119.387 DKK

Likviditetsgrad

71 %

+57%
Svag

Afkastningsgrad

0 %

+223%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

63 %

-6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.632’ DKK

+51%

Bruttofortjeneste

12’ DKK

+286%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

687’ DKK

+166%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  12’
  -
  -
  -
  12’
  0
  -11’
  1.022’
  1.011’
  1.023’
  -
  1.023’
  -1’
  1.022’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.945’
  -
  -
  1.945’
  1.945’
  -
  -
  -
  -
  409’
  687’
  2.632’
  50’
  24’
  -
  -
  1.669’
  -
  1.669’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  757’
  -
  -
  -
  -
  100’
  963’
  2.632’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Iben Holm Holding ApS 10.03.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Søgårdsvej 44 · DK-2820 Gentofte 10.03.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 10.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-03-10 10.03.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 10.03.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 10.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
Iben Hansen 10.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Iben Hansen 10.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Iben Holm Holding ApS

Søgårdsvej 44
2820 Gentofte

CVR

40340076

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. marts 2019

P-nummer

1024499614

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-