Maja Bøhn ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. mar. 2019
 • CVR 40338446

Virksomheden Maja Bøhn ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Slangerup. De blev etableret i 8. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -11.215 DKK, mens den i 2020 var på -19.965 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -18.361 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Maja Bøhn.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-18’ DKK

+33%

Egenkapital

9’ DKK

+103%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2021-18.361 DKK
2020-27.558 DKK
2019-380.051 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-123 %

+82%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+101%
God

Overskudsgrad

-

Balance

9’ DKK

+208%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

+44%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

9’ DKK

+208%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -11’
  -
  -7’
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  -18’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  6’
  9’
  9’
  50’
  -41’
  -
  -
  9’
  -
  9’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Maja Bøhn ApS 08.03.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Bakkesvinget 29 · DK-3550 Slangerup 08.03.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 08.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-03-08 08.03.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 08.03.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren 08.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
Maja Bøhn 08.03.2019

Legalle ejere

Navn Fra Til
Maja Bøhn Holding ApS 05.08.2019
Søren Bager Holding ApS 08.03.2019 05.08.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Nielsen 08.03.2019 05.08.2019
Maja Bøhn 08.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Maja Bøhn ApS

Bakkesvinget 29
3550 Slangerup

CVR

40338446

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. marts 2019

P-nummer

1024497840

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er handel, service og investering, samt dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-