WinsomGaming ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. mar. 2019
 • CVR 40334610

Virksomheden WinsomGaming ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 1. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.269 DKK, mens den i 2022 var på -12.587 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.222.285 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2.222’ DKK

-229%

Egenkapital

-2.573’ DKK

-634%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2.727’ DKK

-215%

Årets resultat

2023-2.222.285 DKK
2022-674.836 DKK
2021-145.057 DKK
2020288.273 DKK
201956.802 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-100%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-31.281 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-29.504 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

9’ DKK

-100%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

+42%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

9’ DKK

-97%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -2.721’
  -
  -2.728’
  1’
  -
  -
  1’
  -2.727’
  -
  -2.727’
  -505’
  -2.222’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  9’
  9’
  70’
  -2.643’
  -
  -
  -2.573’
  -
  -2.573’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  2.582’
  9’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
WinsomGaming ApS 01.03.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Amerika Plads 23 · DK-2100 København Ø 24.02.2024
Amerika Plads 23 · DK-2100 København Ø 05.05.2020 23.02.2024
Amerika Plads 33 · DK-2100 København Ø 01.03.2019 04.05.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 01.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-03-09 09.03.2020
2019-10-23 23.10.2019 08.03.2020
2019-03-01 01.03.2019 22.10.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
70.000 DKK 09.03.2020
60.000 DKK 23.10.2019 08.03.2020
50.000 DKK 01.03.2019 22.10.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen 01.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
Christian Peter Hasselkjær Schmidt 01.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Peter Hasselkjær Schmidt 01.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

WinsomGaming ApS

Amerika Plads 23
2100 København Ø

CVR

40334610

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. marts 2019

P-nummer

1024492695

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

christian@hasselkjaer.com

Telefon

53547818

Formål

Selskabets formål er udvikling af apps, spil og anden software, herunder også rådgivning, tilretning, test og support, samt anden hermed beslægtet aktivitet.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen

Registeret kapital

70.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-