The T.R.E.E. Musketeers Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. mar. 2019
 • CVR 40332278

Virksomheden The T.R.E.E. Musketeers Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Lystrup. De blev etableret i 1. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.500 DKK, mens den i 2021 var på -5.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.873 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

+9%

Egenkapital

25’ DKK

-16%

Omsætning

-

Resultat før skat

-5’ DKK

+9%

Årets resultat

2022-4.873 DKK
2021-5.335 DKK
2020-5.126 DKK
2019-9.458 DKK

Likviditetsgrad

102 %

-47%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-15 %

-3%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

70 %

-17%
God

Overskudsgrad

-

Balance

36’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-5%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

11’ DKK

+5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  1’
  0
  -
  1’
  -5’
  -
  -5’
  -
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  25’
  -
  -
  -
  -
  0
  11’
  36’
  50’
  -25’
  -
  -
  25’
  -
  25’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  5’
  11’
  36’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
The T.R.E.E. Musketeers Holding ApS 31.03.2019
The T.R.E.E. Musketeers Holing Aps 01.03.2019 30.03.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Kastanjehaven 126 · DK-8520 Lystrup 15.07.2021
Kastanjehaven 126 · DK-8520 Lystrup 01.03.2019 14.07.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 01.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-03-31 31.03.2019
2019-03-01 01.03.2019 30.03.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.03.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 01.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
Kim Nielsen 01.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Nielsen 01.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

The T.R.E.E. Musketeers Holding ApS

Kastanjehaven 126
8520 Lystrup

CVR

40332278

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. marts 2019

P-nummer

1024490129

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed, herunder at eje kapitalandele i datterselskaber samt anden efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-