JBL Holding & Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. mar. 2019
 • CVR 40328645

Virksomheden JBL Holding & Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hillerød. De blev etableret i 6. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -78 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

+96%

Egenkapital

-8’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

+95%

Årets resultat

2021-78 DKK
2020-1.880 DKK
2019-56.289 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-37.486 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  50’
  -58’
  -
  -
  -8’
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JBL Holding & Invest ApS 06.03.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Lokesvej 10 · DK-3400 Hillerød 06.03.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 06.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-03-06 06.03.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 06.03.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 06.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
Bekir Yilmaz 06.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bekir Yilmaz 06.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JBL Holding & Invest ApS

Lokesvej 10
3400 Hillerød

CVR

40328645

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. marts 2019

P-nummer

1024486644

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive holdingsselskab og hermed beslægtet aktiviteter

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-