SONOHA CONSULT APS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. mar. 2019
 • CVR 40324984

Virksomheden SONOHA CONSULT APS befinder sig i branchen "Detailhandel med andre varer i.a.n." og har adresse i Kalundborg. De blev etableret i 4. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 19.000 DKK, mens den i 2022 var på 56.686 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 15.990 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Dennis Henrik Møller Hansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

16’ DKK

-65%

Egenkapital

84’ DKK

-27%

Omsætning

15’ DKK

Resultat før skat

21’ DKK

-64%

Årets resultat

202315.990 DKK
202246.323 DKK
202141.104 DKK
2020-13.806 DKK
201943.190 DKK

Likviditetsgrad

6 %

+909%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

17 %

-64%
God

Soliditetsgrad

68 %

-28%
God

Overskudsgrad

137 %

God

Balance

123’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

19’ DKK

-66%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  15’
  19’
  -
  -
  -2’
  21’
  -
  -
  -
  -
  21’
  -
  21’
  -5’
  16’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  80’
  80’
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  120’
  -
  -
  -
  -
  3’
  3’
  123’
  68’
  16’
  -
  -
  84’
  -
  84’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  -
  -
  39’
  123’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SONOHA CONSULT APS 03.06.2024
HANDYMAN HANSEN APS 13.04.2024 02.06.2024
KLB GROUP APS 10.11.2023 12.04.2024

Adresse

Adresse Fra Til
Frankerupvej 34 · DK-4400 Kalundborg 13.06.2019
Frankerupvej 34 · DK-4400 Kalundborg 04.03.2019 12.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
477890 Detailhandel med andre varer i.a.n. 03.06.2024
439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 13.04.2024 02.06.2024
829900 Anden forretningsservice i.a.n. 10.11.2023 12.04.2024

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-06-03 03.06.2024
2024-04-13 13.04.2024 02.06.2024
2023-11-10 10.11.2023 12.04.2024

Registreret kapital

Kapital Fra Til
67.512 DKK 16.01.2022
45.000 DKK 16.03.2019 15.01.2022
25.000 DKK 04.03.2019 15.03.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 af direktørerne 04.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
Dennis Henrik Møller Hansen 13.04.2024
Trine Desiree Crystal Hansen 14.03.2024 12.04.2024
Trine Desiree Crystal Hansen 14.03.2024

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dennis Henrik Møller Hansen 13.04.2024
Dennis Henrik Møller Hansen 27.01.2024 14.03.2024
Dennis Henrik Møller Hansen 27.01.2024

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SONOHA CONSULT APS

Frankerupvej 34
4400 Kalundborg

CVR

40324984

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. marts 2019

P-nummer

1024482576

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • LENCERIA QUEEN APS

Branchekode

477890
Detailhandel med andre varer i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@tdsn.dk

Telefon

51487280

Hjemmeside

Formål

Selskabet formål er at drive handel og Konsulent bistand og andet der skønnes for direktionen at være relevant

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 af direktørerne

Registeret kapital

67.513 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja