HANDYMAN HANSEN APS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. mar. 2019
 • CVR 40324984

Virksomheden HANDYMAN HANSEN APS befinder sig i branchen "Anden bygningsinstallationsvirksomhed" og har adresse i Kalundborg. De blev etableret i 4. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 56.686 DKK, mens den i 2021 var på 92.647 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 46.323 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Trine Desiree Crystal Hansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

46’ DKK

+13%

Egenkapital

114’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

56’ DKK

+7%

Årets resultat

202246.323 DKK
202141.104 DKK
2020-13.806 DKK
201943.190 DKK

Likviditetsgrad

1 %

+126%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

47 %

-14%
God

Soliditetsgrad

95 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

120’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

57’ DKK

-39%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

+5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  57’
  -
  -
  -
  56’
  -
  -
  -
  -
  56’
  -
  56’
  -10’
  46’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  80’
  80’
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  120’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  120’
  68’
  46’
  -
  -
  114’
  -
  114’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  -
  -
  6’
  120’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HANDYMAN HANSEN APS 01.04.2023
ODSHERRED BILPLEJE APS 27.08.2022 31.03.2023
TDSN GROUP APS 16.01.2022 26.08.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Frankerupvej 34 · DK-4400 Kalundborg 13.06.2019
Frankerupvej 34 · DK-4400 Kalundborg 04.03.2019 12.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
432900 Anden bygningsinstallationsvirksomhed 01.04.2023
452010 Autoreparationsværksteder mv. 27.08.2022 31.03.2023
432900 Anden bygningsinstallationsvirksomhed 16.01.2022 26.08.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-04-01 01.04.2023
2022-08-27 27.08.2022 31.03.2023
2022-01-16 16.01.2022 26.08.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
67.512 DKK 16.01.2022
45.000 DKK 16.03.2019 15.01.2022
25.000 DKK 04.03.2019 15.03.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 af direktørerne 04.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
Dennis Henrik Møller Hansen 04.03.2019 07.08.2019
Trine Desiree Crystal Hansen 04.03.2019

Legalle ejere

Navn Fra Til
Trine Desiree Crystal Hansen 09.11.2020
Trine Desiree Crystal Hansen 07.08.2019 08.11.2020
Dennis Henrik Møller Hansen 04.03.2019 09.11.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dennis Henrik Møller Hansen 04.03.2019 07.08.2019
Trine Desiree Crystal Hansen 04.03.2019
Trine Desiree Crystal Hansen 04.03.2019 31.03.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HANDYMAN HANSEN APS

Frankerupvej 34
4400 Kalundborg

CVR

40324984

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. marts 2019

P-nummer

1024482576

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • TRAILER DOKTOR APS

Branchekode

432900
Anden bygningsinstallationsvirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@tdsn.dk

Telefon

51487280

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at udfører forskellige services i henhold til direktions skøn

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 af direktørerne

Registeret kapital

67.513 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-