Adem Bulduk Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. mar. 2019
 • CVR 40323635

Virksomheden Adem Bulduk Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Haslev. De blev etableret i 7. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 557.273 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

557’ DKK

+185%

Egenkapital

803’ DKK

+227%

Omsætning

-

Resultat før skat

557’ DKK

+185%

Årets resultat

2021557.273 DKK
2020195.734 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

803’ DKK

+227%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

50’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  557’
  -
  557’
  -
  557’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  753’
  753’
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  803’
  50’
  753’
  -
  -
  803’
  -
  803’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  803’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Adem Bulduk Holding ApS 07.03.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Islandsgade 24 · DK-4690 Haslev 23.04.2021
Høsten Torp Byvej 8 · DK-4690 Haslev 06.05.2020 22.04.2021
Torpeskovvej 5 · DK-4690 Haslev 07.03.2019 05.05.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 07.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-03-07 07.03.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 07.03.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 07.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
Adem Bulduk 07.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Adem Bulduk 07.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Adem Bulduk Holding ApS

Islandsgade 24
4690 Haslev

CVR

40323635

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. marts 2019

P-nummer

1024481014

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at fungere som et holding selskab.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-