Join It Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. mar. 2019
 • CVR 40322639

Virksomheden Join It Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Jelling. De blev etableret i 7. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

-12’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
20210 DKK
2020-40.073 DKK
2019-21.703 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -62’
  -
  -
  -12’
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Join It Holding ApS 07.03.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Vejlevej 6 · DK-7300 Jelling 05.06.2023
Vejlevej 6 · DK-7300 Jelling 07.03.2022 04.06.2023
Bjerrisgårdsvej 4 · DK-7080 Børkop 29.09.2021 06.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 07.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-03-07 07.03.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 07.03.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 07.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
Erik Hansen Sigtenbjerggaard 07.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Erik Hansen Sigtenbjerggaard 07.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Join It Holding ApS

Vejlevej 6
7300 Jelling

CVR

40322639

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. marts 2019

P-nummer

1024479796

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info.joinit@gmail.com

Telefon

31699404

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele og dermed beslægtet investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-