Nordjysk Godstransport Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. mar. 2019
 • CVR 40316221

Virksomheden Nordjysk Godstransport Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Brovst. De blev etableret i 5. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.084 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-7’ DKK

-223%

Egenkapital

-24’ DKK

-42%

Omsætning

-

Resultat før skat

-7’ DKK

-223%

Årets resultat

2023-7.084 DKK
2022-2.190 DKK
2021-195.659 DKK
2020-59.728 DKK
201993.929 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-100%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-183.300 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-802.100 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

-100%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

-100%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  0
  -
  -5’
  0
  -
  -
  0
  -7’
  -
  -7’
  -
  -7’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  0
  150’
  -174’
  -
  -
  -24’
  -
  -24’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  -
  0
  -
  4’
  -
  24’
  0

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nordjysk Godstransport Holding ApS 05.03.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Hedevejen 7 · DK-9460 Brovst 05.03.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 05.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-03-05 05.03.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
150.000 DKK 05.03.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 05.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
Sten Lundbech Andersen 05.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Sten Lundbech Andersen 05.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nordjysk Godstransport Holding ApS

Hedevejen 7
9460 Brovst

CVR

40316221

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. marts 2019

P-nummer

1024472481

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

150.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-