Læge Finn Søegaard ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. feb. 2019
 • CVR 40315020

Virksomheden Læge Finn Søegaard ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Brøndby Strand. De blev etableret i 26. februar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -33.880 DKK, mens den i 2022 var på -50.212 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -22.043 DKK.

Medarbejderstaben består af 3 personer, hvor direktionen bl.a. består af Finn Søegaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-22’ DKK

+78%

Egenkapital

602’ DKK

-4%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

14’ DKK

+111%

Årets resultat

2023-22.043 DKK
2022-102.345 DKK
2021-42.158 DKK
202017.023 DKK
2019-599.079 DKK

Likviditetsgrad

3.748 %

-11%
God

Afkastningsgrad

-6 %

+27%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

619’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-34’ DKK

+33%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

614’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -34’
  -
  -5’
  -
  -39’
  53’
  -
  -
  53’
  14’
  -
  14’
  -36’
  -22’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  5’
  -
  5’
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  -
  -
  -
  149’
  614’
  619’
  50’
  552’
  -
  -
  602’
  -
  602’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  619’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Læge Finn Søegaard ApS 01.04.2020
Alment praktiserende læge Finn Søegaard ApS 26.02.2019 31.03.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Maglebæk Søpark 8 · DK-2660 Brøndby Strand 02.04.2020
Nygårds Plads 2E · DK-2605 Brøndby 26.02.2019 01.04.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.04.2020
862100 Alment praktiserende læger 26.02.2019 31.03.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-04-01 01.04.2020
2019-02-26 26.02.2019 31.03.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 26.02.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør. 26.02.2019

Direktører

Navn Fra Til
Finn Søegaard 26.02.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Finn Søegaard 26.02.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Læge Finn Søegaard ApS

Maglebæk Søpark 8
2660 Brøndby Strand

CVR

40315020

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. februar 2019

P-nummer

1024471396

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er formueforvaltning, herunder investering i værdipapirer samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-