Cafe Spor1 ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 5. feb. 2019
 • CVR 40235566

Virksomheden Cafe Spor1 ApS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 5. februar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 315.291 DKK, mens den i 2021 var på 486.195 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 131.984 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Mustafa Karaoglan.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

132’ DKK

-23%

Egenkapital

267’ DKK

+97%

Omsætning

-

Resultat før skat

174’ DKK

-21%

Årets resultat

2022131.984 DKK
2021170.876 DKK
2020-66 DKK
2019-85.300 DKK

Likviditetsgrad

118 %

+103%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

22 %

-67%
God

Soliditetsgrad

31 %

-23%
God

Overskudsgrad

-

Balance

874’ DKK

+158%

Bruttofortjeneste

315’ DKK

-35%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

718’ DKK

+506%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  315’
  -58’
  -64’
  -
  193’
  -
  -18’
  -
  -18’
  174’
  -
  174’
  -42’
  132’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  51’
  7’
  -
  58’
  -
  -
  98’
  98’
  156’
  -
  -
  14’
  -
  -
  718’
  874’
  50’
  217’
  -
  -
  267’
  -
  267’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  35’
  -
  606’
  874’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Cafe Spor1 ApS 05.02.2019

Adresse

Adresse Fra Til
John F. Kennedys Plads 3 · DK-9000 Aalborg 10.03.2020
John F. Kennedys Plads 3 · DK-9000 Aalborg 05.02.2019 09.03.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
561010 Restauranter 05.02.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-11-10 10.11.2022
2019-02-05 05.02.2019 09.11.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 05.02.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 10.11.2022 14.09.2023
Virksomheden tegnes af en likvidator 26.10.2022 09.11.2022
Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. 05.02.2019 17.08.2022

Direktører

Navn Fra Til
Mustafa Karaoglan 10.11.2022
Mustafa Karaoglan 10.11.2022 14.09.2023
Mustafa Karaoglan 09.06.2022 17.08.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mustafa Karaoglan 20.03.2022 20.03.2022
Gøkmen Yigen 12.10.2021
Hamza Karaoglan 05.10.2021 12.10.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Cafe Spor1 ApS

John F. Kennedys Plads 3
9000 Aalborg

CVR

40235566

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. februar 2019

P-nummer

1024380218

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

561010
Restauranter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-