Gaardbye ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. jan. 2019
 • CVR 40232648

Virksomheden Gaardbye ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Middelfart. De blev etableret i 23. januar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 306.605 DKK, mens den i 2022 var på 693.359 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 310.596 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

311’ DKK

-55%

Egenkapital

1.448’ DKK

+15%

Omsætning

-

Resultat før skat

311’ DKK

-55%

Årets resultat

2023310.596 DKK
2022690.747 DKK
2021390.436 DKK
2020342.957 DKK
2019119.096 DKK

Likviditetsgrad

3.200 %

+138%
God

Afkastningsgrad

21 %

-62%
God

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.467’ DKK

+15%

Bruttofortjeneste

307’ DKK

-56%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

621’ DKK

+161%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  307’
  -
  -
  -
  307’
  6’
  -2’
  -
  4’
  311’
  -
  311’
  -
  311’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  847’
  847’
  -
  -
  -
  -
  115’
  621’
  1.467’
  50’
  629’
  122’
  -
  1.448’
  -
  1.448’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  19’
  1.467’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Gaardbye ApS 09.02.2022
Gaardbye Holding ApS 05.11.2021 08.02.2022
Gaardbye ApS 23.01.2019 04.11.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Øster Alle 48 · DK-5500 Middelfart 23.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 23.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-02-09 09.02.2022
2021-11-05 05.11.2021 08.02.2022
2019-01-23 23.01.2019 04.11.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 23.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 23.01.2019

Direktører

Navn Fra Til
Freddie Ourø Gaardbye 23.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Freddie Ourø Gaardbye 23.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Gaardbye ApS

Øster Alle 48
5500 Middelfart

CVR

40232648

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. januar 2019

P-nummer

1024376628

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Gaardbye Holding ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-