SOFTWARE NOOB ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jan. 2019
 • CVR 40217061

Virksomheden SOFTWARE NOOB ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 30. januar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.000 DKK, mens den i 2021 var på -5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -12.321 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-12’ DKK

-8%

Egenkapital

4’ DKK

-75%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-12’ DKK

-8%

Årets resultat

2022-12.321 DKK
2021-11.400 DKK
2020-12.243 DKK
20190 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-23 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

8 %

-82%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

49’ DKK

+39%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -6’
  -
  -11’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -12’
  -
  -12’
  -
  -12’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  19’
  -
  19’
  -
  -
  -
  30’
  49’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  49’
  40’
  -36’
  -
  -
  4’
  -
  4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  45’
  49’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SOFTWARE NOOB ApS 28.12.2020
SOFTWARE NOOB IVS 30.01.2019 27.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Olufsvej 5 · DK-2100 København Ø 01.11.2022
Møllegade 2 · DK-2200 København N 30.01.2019 31.10.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 30.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-11-26 26.11.2020
2019-01-30 30.01.2019 25.11.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 28.12.2020
1 DKK 30.01.2019 27.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 26.11.2020
Selskabet tegnes af en direktør 30.01.2019 29.10.2020

Direktører

Navn Fra Til
Jonas Bergen Rahmanzadeh 26.11.2020
Jonas Bergen Rahmanzadeh 30.01.2019 30.10.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jonas Bergen Rahmanzadeh 30.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SOFTWARE NOOB ApS

Olufsvej 5
2100 København Ø

CVR

40217061

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. januar 2019

P-nummer

1024358832

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jonasrah@gmail.com

Telefon

96910021

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingsselskab samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-