JES Investment Group ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. jan. 2019
 • CVR 40211349

Virksomheden JES Investment Group ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 21. januar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.394.126 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

4.394’ DKK

> +999%

Egenkapital

5.210’ DKK

+497%

Omsætning

-

Resultat før skat

4.394’ DKK

> +999%

Årets resultat

20234.394.126 DKK
2022-125.506 DKK
2021-23.156 DKK
20201.083.459 DKK

Likviditetsgrad

376 %

+465%
God

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

73 %

+119%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.097’ DKK

+173%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

7.097’ DKK

+516%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  13’
  -13’
  4.801’
  -394’
  -
  4.407’
  4.394’
  -
  4.394’
  -
  4.394’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.207’
  5.890’
  7.097’
  7.097’
  50’
  5.101’
  59’
  -
  5.210’
  -
  5.210’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  1.887’
  7.097’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JES Investment Group ApS 21.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
A N Hansens Alle 15 · DK-2900 Hellerup 21.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 21.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-01-21 21.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 21.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 21.01.2019

Direktører

Navn Fra Til
Jannie Laurberg Sørensen 21.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jannie Laurberg Sørensen 21.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JES Investment Group ApS

A N Hansens Alle 15
2900 Hellerup

CVR

40211349

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. januar 2019

P-nummer

1024351854

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive konsulent,- handels- og investeringsvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-